Kamu ve Özel Hastanelerde Görevli Personellere Yönelik Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Uygulayıcı Eğitimi Düzenlendi.
01 Şubat 2022

 
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından,18-20 Ocak 2022 tarihleri arasında Valilik Binası İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda kamu ve özel hastanelerde görevli personellere yönelik Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Uygulayıcı Eğitimi Düzenlendi.
İlimizdeki tüm hastanelerin afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamak için hazırlanan “Hastane Afet ve Acil Durum Planları” (HAP) her yıl güncellenmekte ve geliştirilmektedir.
18 Mart 2020 tarihinde yayınlanan yeni yönetmelik ile Haziran 2021’de revize edilen HAP Kılavuzuna uygun planların hazırlanması amacıyla düzenlenen ve üç gün süren HAP Uygulayıcı Eğitimine ilimizdeki sağlık kuruluşlarından 18 personel katılım sağlamış olup, teorik eğitimin ardından masa başı tatbikatı uygulaması ile eğitim sona erdirilmiştir.
Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi, eğitmenlere özverilerinden dolayı teşekkür belgesi takdim edilmiştir.

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg