Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu
24 Ekim 2019

Psikoteknik Değerlendirme Testi; sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği" bir sistemdir. 

Böylece; bir sürücünün, bir aracı sürebilmek için asgari düzeyde, trafiğe ilişkin yeteneklere sahip olup olmadığı ve trafiğe ilişkin kişilik açısından, trafik kurallarına uyma eğilimine sahip olup olmadığı hakkında daha tarafsız, daha bilimsel ve daha standart koşullarda gerçekleştirilmiş uygulamalarla sonuçlara varılması sağlanabilmektedir.

 KTY 60 e (Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 60 Bendi (e) maddesine göre; Ticari araç kullanan sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili ve ruhsatlı sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır. Resmi iş ve işlemlerde Psikoteknik raporu esas alınmaktadır.

Sürücülerimizin rapor alırken ilgili hususlara dikkat etmeleri hak kayıplarını önleyecektir.