Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Saha Eğitimleri
08 Kasım 2017

17/10/2017 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüz toplantı salonunda Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında kadınların sosyo-ekonomik düzeyde güçlendirilmesi, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet ve Sonuçları, Kadına Yönelik Şiddet Konularında Sağlık Çalışanlarının Rolü, Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler, Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar, Şiddet Olgularına Yaklaşım, Kayıt, Bildirim ve Adli Rapor konuların da eğitim düzenlenmiştir. 

Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar Ve Kanser Şubesince 17-19-20 Ekim tarihlerinde Merkez ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan personellere yönelik verilen eğitimimize Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğün’de görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Feride SELVİ, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğün’de görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Yasin YEKELER ve Psikolog Ayşegül ATAK'ın eğitimci olarak katılmıştır.

İlimizde görev yapan tüm sağlık personellerimize ‘‘Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetin’’ önlenmesi konularında eğitimler verilmeye devam edecektir.