Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
09 Mart 2021


    Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Müdürlüğümüze ''Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi'' verilmiştir. 
Bu doğrultuda Müdürlüğümüzce 14-15-16 Mart 2018 tarihlerinde Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılacaktır.Eğitim ve katılımcı başvurularına ilişkin ilan, müdürlüğümüz http://elazig.ism.saglik.gov.tr/ web sayfasında duyuru olarak yayınlanmış olup ;  Eğitime katılmak isteyenlerin başvuru için dilekçe , kimlik fotokopisi, onaylı diploma fotokopisi (en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla), 2 adet vesikalık fotoğraf, eğitim ve sertifika ücretlerinin yatırıldığına dair dekont fotokopisi ile Müdürlüğümüze 09.03.2018 tarihine kadar başvuru yapmaları  gerekmektedir.