Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi (25-26-27 Nisan 2018)
09 Mart 2021

27.01.2005 tarih ve 25709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi “Uygulayıcı personel başlıklı maddesinde; uygulama yapacak personelin “Bakanlıkça belirlenen eğitime katılmış ve sertifika almış kişilerden oluşur.“ denilmektedir.         

            Bu kapsamda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından eğitim vermeye yetkilendirilen Mardin Halk sağlığı Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğümüz tarafından 25-26-27  Nisan  2018  tarihleri arasında İlimiz Artuklu ilçesi toplum sağlığı merkezi eğitim Salonunda 3 gün sürecek eğitim planlanmıştır.  Eğitim sonunda yapılacak sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alınması koşulu ile sertifika verilecektir.

            Eğitim ücreti 146 TL olup, HALK Bankası IBAN TR870001200968100004000072 no’lu Mardin il Sağlığı Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılması gerekmektedir. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar sertifika ücreti olarak  12 TL. yatırmaları gerekmektedir. Toplam 158 TL yatırılacak.

            İl dışından başvuracak olanların ekteki örnek dilekçe ve  eğitim ücreti olan 128 TL nin yatırıldığını gösterir belgenin 0482 212 6741 no’lu Fax veya cevresagligibirimi@gmail.com  adresine göndermeleri, eğitime katılacakları tarihte dilekçe ekinde istenen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

          Müdürlüğümüze 20/04/2018 tarihine kadar müracaat etmeleri vatandaşlara ve komu oyuna saygı ile duyurulur. 

          

 Ayrıntılı bilgi 04822127753 / 119 no’lu telefondan edinilebilir.