Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Hakkında DUYURU
09 Mart 2021


     
       Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 19/04/2014 tarih ve 28977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Müdürlüğümüze ( Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ) "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" verilmiştir. Bu kapsamda aynı yönetmeliğin 27. maddesi gereğince, halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik 25-26-27 Eylül 2018 tarihlerinde müdürlüğümüz 4. kat toplantı salonunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılacaktır. 

       Eğitime katılacak kişiler eğitim ile ilgili detaylı bilgiye Müdürlüğümüz resmi web sitesinden ( http://www.samsun.saglik.gov.tr ) ulaşabilirler.
Başvuru yapacakların dilekçe, en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla  onaylı diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz ve iki adet vesikalık fotoğraf ile eğitim başlama tarihinden önce Müdürlüğümüze müracaatlarının sağlanması hususunda;
           Gereğini bilgilerinize arz ederim.