Özgül Öğrenme Güçlüğü Semineri
07 Kasım 2018

Çocukluk Çağı Ruhsal ve Gelişimsel Bozukluklar yelpazesinde yer alan Özgül Öğrenme Güçlüğü konusundaki farkındalık faaliyetleri erken tanı ve rehabilitasyon açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Birimimizce "1-7 Kasım Disleksi Haftası" kapsamında ''Özgül Öğrenme Güçlüğü'' konulu seminer düzenlenmiştir. 

            Çocuk Gelişimi Uzmanı Tuğba KÖSE ve Psikolojik Danışman Dr. Mehmet ÖNEMLİ'nin eğitimci oldukları seminerde Özgül Öğrenme Güçlüğünün tanımına, belirtilerine, alt tiplerine ve baş etme yöntemlerine yer verilmiştir.

18fb3ba7-6620-45bc-8a63-d95f15f4aa35.jpg