EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK EĞİTİMİ
08 Ocak 2019

     Aile toplumun temeli ve çekirdeğidir. Sağlıklı nesillerin yetiştirildiği bir ocak sevgi,saygı sadakat ve güven ortamının tesis edildiği bir müessese, karşılıklı hak ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir yuvadır.Sağlıklı nesiller bu yuvalarda yetişir.Aile ne kadar sağlam temellere oturur ise toplumda o nispette sağlam ve sağlıklı olur. Evlilik toplumun sağlıklı idamesinde çok önemli bir kurumdur ve kanunlarla korunmuştur.

            Bilindiği üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 'nun 136 ncı ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 'nun 122 nci maddeleri gereğince evlenecek kişilerin evlenmeye engel hastalıklarının bulunmadığı hususunda sağlık raporu almaları mecburidir.

            Sağlık Bakanlığı sağlık raporu almak için sağlık kuruluşlarına başvuran çiftlere; güvenli annelik, bulaşıcı hastalıklar, genetik geçişli hastalıklar ve gebeliği önleyici yöntemlerle ilgili bilgi verilmesi amacıyla Evlilik Öncesi Danışmanlık Programı başlatmıştır. Program kapsamında Müdürlüğümüzce Sağlıklı Hayat Merkezi Üreme Sağlığı Eğitim Salonunda 07-08 Ocak 2019 tarihlerinde iki günlük Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi düzenlenmiştir. Üreme Sağlığı Eğitimcileri Dr. Mahir ARSLAN, Ebe Semra DEMİREL ve Ebe Canan SÜBEKÇİ tarafından toplum sağlığı / aile sağlığı merkezlerinde çalışan 7 doktor ve 8 ebe, hemşireye eğitim verilmiştir.

            Eğitim sonrası katılımcılara belgeleri Düzce İl Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin YILMAZ tarafından verilmiştir.

Eğitimimize katılan tüm katılımcılarımıza ve emeği geçen tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz.

IMG_0212.JPG

IMG_0247.JPG
IMG_0252.JPG
IMG_0256.JPG