Evde Sağlık Hizmetleri
17 Temmuz 2019

 Evde Sağlık Hizmetleri nedir?

        Evde sağlık hizmetleri ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesidir. 

Kimler Başvurabilir?


Yaşam kalitesini bozan hastalığı ve/veya yaşlılığı nedeniyle sağlık hizmetine ulaşmada zorluk yaşayan, evinde ve aile ortamında sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireyler başvurabilmektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri;

üHastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini,
üTıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunmasını,
üHastanın ve ailesinin, evde sağlık sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalıklar ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesini,
üHastaya, evde kullanılması gereken tıbbi cihaz ve ekipman konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini,
üGerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan eve naklini kapsar.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Devlet Hastanesi Koordinasyon Merkezi : 0 380 529 13 20