İÇ KONTROL EYLEM PLANI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR
14 Kasım 2019

       Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığınca 13/11/2019 Çarşamba günü 14:00-16:00 saatleri arasında Müdürlüğümüz toplantı salonunda Müdürlüğümüze bağlı birimlerde görevli personellerinizin katılımı ile İç Kontrol Eylem Planı Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

       Kamu hizmeti kalitesinin artmaya başlaması, hedef odaklı yaklaşımı ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ihtiyacını doğurmuş ve böylece kamu kurumlarının organizasyon yapısından, iletişim ve izlemeye kadar mali yönetim ve kontrol süreçleriyle ilgili pek çok alanda etkili araçların kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu reform sürecinde benimsenen en önemli yönetim aracı ise iç kontrol sistemidir.

       Uluslararası düzeyde kabul gören iç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşması için makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bir sistemdir. Bu sistemin en iyi bilinen modeli olan Comittee of Sponsoring Organizations (COSO) çerçevesinde iç kontrol; kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğunu, mali ve yönetsel raporlamanın güvenilirliğini, faaliyetlerin etkililiği ve etkinliği ile varlıkların korunmasını sağlamaktır.

         İç kontrol kurumun tarihi ve kültürel yapısından etkilenir. Kurum bünyesindeki her birey kişisel ve mesleki dürüstlüğü, etik değerleri benimsemeli ve uygulamalıdır. Bunu sağlamak üzere yöneticiler, iç kontrolü destekleyici yaklaşımlarıyla etik davranışları özendiren performans değerlendirmeleri yapmalıdır. 

          Çalışanların görev ve sorumluluklarını bilmesi ve kendi yürüttüğü faaliyetlerin kurumun hedeflerine katkısını anlaması kontrol ortamının kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır.

          Çalışanların kişisel ve mesleki dürüstlüğü ilke edinmesi ve etik değerleri benimsemesi faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesi bakımından gereklidir. İnsan kaynakları uygulamalarında yetenekli ve uzman kişilerin istihdam edilmesine önem verilmesi kontrol bilincini artırmaya yardımcı olacaktır.

WhatsApp Image 2019-11-14 at 10.50.02.jpeg
WhatsApp Image 2019-11-14 at 10.50.04.jpeg
WhatsApp Image 2019-11-14 at 10.50.05.jpeg
WhatsApp Image 2019-11-14 at 10.50.10.jpeg