30 NİSAN 2020 TARİHLİ VE 2020/26 SAYILI OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI
30 Nisan 2020

T.C.

DÜZCE İLİ

OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

 

Toplantı Tarihi:30.04.2020

Karar  Sayısı    : 2020/26

 

           Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Zülkif DAĞLI Başkanlığında Düzce 112 Acil      Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda, gündemdeki konuları görüşmek üzere 30.04.2020 Perşembe günü saat 12:00’da toplanmıştır.

GÜNDEM:

Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi

KARAR:

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir.

1. Sosyal hareketliliği azaltarak bulaşın oluşmasını engellemek amacıyla, Tarım Müdürlüklerinden alınacak belge ile ispat edilmiş olmak kaydıyla tarım/hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız ve Orman İşletme Müdürlüğünün talebi ile orman işçilerine (orman kesimi için çalışılan yerin girişinin kontrolü orman işçileri tarafından yapılacak ve akşam kapatılacaktır) istisna olmak üzere, ikinci bir karara kadar ilimizde bulunan yaylalara gidiş-gelişlerin ve yaylalarda ikametin durdurulmasına,

 

2- Yığılca İlçesi genelinde merkez ve köylerde hareketliliğin en aza indirilmesi için;Yığılca Merkez İlçe ve bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara 17.04.2020 Cuma günü saat 24:00’den itibaren 14 gün süreyle uygulanan ev izolasyonunun 30.04.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle 14 gün uzatılmasına ve izolasyon süresince belirtilen istisnalar dışında tüm işyeri ve işletmelerin kapatılmasına;

Açık olacak işyeri ve işletmeler:

 1. Bakkal, market, kasap, manav, şarküteri, fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri,
 2. Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dâhil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
 3. Eczaneler,
 4. Oteller ve konaklama yerleri,
 5. Akaryakıt istasyonları, taksi durakları,
 6. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler,
 7. PTT, kargo, LPG tüpü ve su dağıtım şirketleri,
 8. Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri, veteriner klinikleri,
 9. Yem, Gübre, Bitki Koruma Ürünü vb. tarımsal girdilerin satışının yapıldığı işyerleri,
 10. Süt işleme tesisleri,  

 

3. 16/04/2020 tarihli 2020/23 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 13 No'lu karara göre hafta sonu ve resmi tatillerde açık olacak iş yerleri ve işletmelerin dışında kalan işyeri ve işletmelerde; suistimali önlemek amacı ile denetimlerde 16/04/2020 tarihi ve öncesinde alınan ruhsata esas işlem yapılmasına ve iş yeri ve işletmelerin 16/04/2020 tarihinden önce alınmış olan ruhsata esas faaliyet göstermelerine;

 

4. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren iş yeri çalışanlarının ve müşterilerinin maske takmalarına,

 

5. Sanayi sitesinde kapasite raporu olup üretim yapan işletmelerin hafta sonunda ve resmi tatillerde açık kalmalarına; hafta içi mesai saatlerinden sonra da üretim faaliyetlerine devam edebilmelerine,

 

6. İl Emniyet Müdürlüğü  koordinasyonunda Zabıta, Belediye, Jandarma ve İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden ve ihtiyaç halinde diğer kurum personellerinden oluşturulacak ekip ile denetimlerin yapılmasına, İl merkezi ve tüm İlçelerde hafta içi,  hafta sonu ve resmi tatillerde denetimlerin sıklaştırılmasına,

 

7. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza uygulanacak sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre idari yaptırım kararı uygulanmasına,

 

8.13/04/2020 tarihli 2020/22 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 1 no'lu kararın b bendinde ''ayakta seyahat eden yolcu sayısının oturan yolcu sayının yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılması'' ibaresi sadece Belediye Otobüsleri için geçerli olup, ilçeler arası taşımacılıkta ayakta yolcu taşınmamasına,

 

9. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

 1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
 2. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
 4. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

 

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 30.04.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.