03.12.2020 TARİHLİ VE 2020/76 SAYILI OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI
08 Aralık 2020

T.C
DÜZCE VALİLİĞİ
DÜZCE İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ


Toplantı Tarihi: 03.12.2020
Karar  Sayısı: 2020/76

 

           Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet ATAY Başkanlığında Düzce 112 Valiliği Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 03.12.2020 Perşembe günü saat 10:00'da olağanüstü olarak toplanmıştır.

GÜNDEM:
Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi
KARAR:


01.12.2020 tarih ve 2020/75 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda ''Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi'' ile ilgili alınan kararın uygulanmasında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla;
1.    01.12.2020 tarih ve 2020/75 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan 9 No'lu kararda açıkça belirtildiği üzere yeni bir karar alınıncaya kadar resmi ya da özel farketmeksizin tüm anaokulları ve anasınıflarının faaliyetlerine ara verilmiştir.
2.     İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a)    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b)    Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c)    Maske kullanım kurallarına veya sigara içme yasağına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca kolluk kuvvetlerince 900 TL idari para cezası uygulanmasına,
d)    Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

e)    İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 03.12.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.